1. ¿A qui s’aplica aquesta política de privacitat?
2. ¿Qui és el responsable del tractament de les dades?
3. ¿Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
4. ¿Quina informació tractem?
5. ¿Amb quina finalitat tractem les dades?
6. ¿Per quant temps conservarem les dades
7. ¿A quins destinataris es comuniquen les dades?
8. ¿Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?
9. ¿Com protegim les dades dels nostres usuaris?
10. Modificacions
11. Legislació aplicable

 

1. ¿A qui s’aplica aquesta política de privacitat?

En visitar o consultar el lloc web de ASSESSORIA SANT FELIU, S.L. i utilitzar els serveis oferts, l’usuari (clients i potencials clients) accepta el tractament de les seves dades personals, complint amb els termes aquí exposats (en endavant, la “Política de Privacitat”).

Aquesta Política de Privacitat i com tractar les seves dades es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades, o reglament [UE] 2016/679 (“GDPR”).

2. ¿Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Identitat Carles Garriga Flaquer (en adelante ASFELIU)
Domicili C/Rector Tomàs Vila, 30

C.P. 08182 – Sant Feliu de Codines

Barcelona

España

Telèfon +34 93 866 24 09
Correu electrònic asfeliu@asfeliu.es

3. ¿Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les bases legals per al tractament de les dades personals són:

 • L’execució del formulari a la pàgina web de ASSESSORIA SANT FELIU, S.L., aquest formulari (paràgraf 4a), és emplenat per l’interessat o comparteix certa informació i, per tant, dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

4. ¿Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris i que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es tracte i gestiona com exposem a continuació.
a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: ASFELIU recopila i emmagatzema certa informació que l’usuari introdueix en la Web de ASFELIU,a través dels següents apartats/formularis.

“Contactar” La informació que l’usuari ens facilita quan completa aquest formulari, això és, nom complet i correu electrònic.

b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

Cookies pròpies i de tercers ASFELIU utilitza cookies pròpies i de tercers per a distingir-ho d’altres usuaris del nostre lloc web. Per a això, sense caràcter exhaustiu, recopila la següent informació, el tipus de cercador, el sistema operatiu, incloent el contingut que consulta i el moment del dia en què el fa, així com l’identificador en línia (és a dir, l’IP assignat al seu dispositiu). Dades derivades de les cookies de caràcter identificatiu
Dades derivades de la navegació

4.1. Qualitat de dades: L’usuari haurà de garantir, tant enfront de ASFELIU com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web de ASFELIU. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l’usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.

4.2. Modificació de dades: L’usuari haurà de notificar a ASFELIU qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

5. ¿Amb quina finalitat tractarem les dades?

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Resolució de dubtes, consultes i bbeneficis Aquesta secció està creada perquè els usuaris puguin contactar amb ASFELIU i informar breument dels seus dubtes o necessitats i d’aquesta forma puguem comunicar-nos amb ells.
Transmissió de dades a tercers (excepcions) En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que ASFELIU col·labori amb tercers.

Quan ASFELIU tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’usuari.

Quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).

Si ho requereix una normativa.

Cookies própies i de tercers Amb la finalitat de brindar una millor experiència en navegar i informar-nos sobre la seva última visita al nostre lloc web (cookies tècniques i de personalització).

Amb el consentiment de l’usuari, es podran instal·lar cookies per a calcular el nombre de persones que ingressen al lloc web, així com emmagatzemar informació del comportament dels usuaris (analítiques).

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Per a obtenir informació detallada sobre les cookies que utilitzem i els fins per als quals les utilitzem, consulti la nostra Política de Cookies. (ENLLAÇ A la MATEIXA).

6. ¿Per quant temps conservarem les dades?

ASFELIU conservarà les dades personals de l’usuari el temps que sigui raonablement necessari per a: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat i complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordenis pertinents de tribunals competents.

7. ¿A quins destinataris es comuniquen les dades?

Les dades de caràcter personal que ASFELIU recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l’objecte definit en la Web de ASFELIU. Per a la consecució d’aquest objectiu i la correcta prestació del servei ASFELIU podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

 • Previ requeriment legal, ASFELIU podrà compartir informació amb organismes d’autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d’informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
 • Amb el consentiment de l’usuari: a part del que s’estableix anteriorment, s’informarà l’usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web de ASFELIU (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l’oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d’una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

8. ¿Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?

L’usuari podrà exercir davant ASFELIU els següents drets:

 • Dret a ser informat: l’usuari té dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre la manera en la qual utilitzem la seva informació i els seus drets. Per tal motiu, li facilitem aquesta informació en aquesta política de privacitat.
 • Dret d’accés: l’usuari té dret a obtenir accés a la seva informació (en cas que l’estiguem tractant), així com a altres tipus d’informació (similar a la proporcionada en aquesta política de privacitat), a fi que estigui informat i pugui comprovar que usem la seva informació de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades
 • Dret a rectificació: l’usuari té dret al fet que es corregeixi la seva informació (dades inexactes) en cas que la mateixa sigui incorrecta o incompleta.
 • Dret de supressió: També es coneix com a “dret a l’oblit” i, en definitiva, li permet sol·licitar l’eliminació o supressió de la seva informació quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Això no constitueix un dret general de supressió; existeixen excepcions.
 • Dret a limitar el tractament: l’usuari disposa de drets que li permeten “bloquejar” o impedir que es continuï usant la seva informació. Quan es limita el tractament, únicament conservarem la seva informació per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, conservem llistes d’usuaris que han sol·licitat el “bloqueig” al fet que la seva informació continuï usant-se a fi d’assegurar-nos que la restricció es respecti en el futur.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari disposa de drets que li permeten obtenir i reutilitzar les seves dades personals per als seus propis fins en diferents serveis.
 • Dret a oposar-se: l’usuari té dret a oposar-se a uns certs tipus de tractament, incloent el tractament amb finalitats de màrqueting directe. Salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l’usuari acrediti la seva identitat.

Per a exercitar els citats drets previstos en la legislació, l’usuari pot dirigir-se a ASFELIU a través del correu electrònic asfeliu@asfeliu.es o mitjançant escrit dirigit a l’adreça que consta en l’apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

 • Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’aquests documents.
 • -Indicació del domicili de l’interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar).

L’usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent/Agència Espanyola de Protecció de Dades/Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

9. ¿Com protegim les dades dels nostres usuaris?

ASFELIU informa l’usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les seves dades, a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d’aquests.

Tal com s’ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de ASFELIU no seran cedits a altres entitats o empreses per a ser emprats per a les seves pròpies finalitats. No obstant això, algunes empreses subcontractades per ASFELIU podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l’exclusiu control de ASFELIU, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de ASFELIU.

10. Modificacions

ASFELIU es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

11. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L’ús dels serveis del present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Data d’última actualització: setembre de 2023