serveis

Trabajamos en equipo para que Pymes, Autónomos y profesionales tengan un asesoramiento y gestión de calidad adaptado a sus necesidades.
Contactar

Serveis d’assessorament i gestió fiscal-comptable

Serveis per empreses

 • Confecció de declaracions tributàries (IVA, IS,...).
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària.
 • Confecció de comptes anuals i comptabilitats.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Anàlisi de Costos.
 • Previsió i gestió pressupostària.
 • Optimització de processos administratius.

Serveis per autònoms i professionals

 • Confecció de declaracions tributàries (IVA, pagaments fraccionats: estimació directe i objectiva, declaracions informatives, Renda i Patrimoni,...).
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària.
 • Realització de factures electròniques.

Serveis per a particulars

 • Confecció i presentació de la declaració de Renda i Patrimoni.
 • Planificació i optimització de la càrrega fiscal.
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària.

Serveis per a emprenedors

 • Assessorament inicial sobre el règim fiscal més adequat per a l’activitat prevista.
 • Planificació i optimització de la càrrega fiscal.
 • Suport en els procediments fiscals necessaris per l’inici de l’activitat.
 • Capitalització de l’atur.

Serveis d’assessorament i gestió Laboral

Serveis per Empreses

 • Assessorament laboral a empreses.
 • Confecció de nòmines.
 • Confecció de documents de cotització i remissió per via telemàtica.
 • Confecció i legalització de contractes de treball, pròrrogues i variacions de jornada.
 • Confecció de declaracions de retencions dels treballadors.
 • Règim Especials de la Seguretat Social (autònoms).
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC.

Serveis per autònoms i professionals

 • Assessorament laboral.
 • Confecció de nòmines.
 • Confecció de documents de cotització i remissió per via telemàtica.
 • Confecció i legalització de contractes de treball, pròrrogues i variacions de jornada.
 • Confecció de declaracions de retencions dels treballadors.
 • Règim Especials de la Seguretat Social (autònoms).
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC.

Serveis per a particulars

 • Assessorament laboral a particulars.
 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, viduïtats, maternitats i paternitats, i resta de prestacions del sistema de la seguretat social.
 • Règims especials de la Seguretat Social (servei domèstic).

Gestió administrativa

 • Legalització i renovació de permisos de treball i residència.
 • Tramitació d’acceptacions d’herència amb els corresponents tràmits de impost de successions i assegurances de vida, plusvàlues, registre de la propietat....
 • Certificacions digitals.
 • Renovacions de permisos armes tipus E i D.
 • Assessorament i tramitació de tot tipus d’actuacions davant les Administracions Públiques.

Transit

 • Assessorament i gestions de Transit i transports.
 • Transferències i baixes de vehicles.
 • Renovació i noves altes d’autoritzacions de Transport públic i privat.
 • Duplicats de permisos de conducció.
 • Obtenció de permisos internacionals de conducció.
 • Obtenció de duplicats de permisos de circulació.
 • Tramitació de canvis de domicili.
 • Gestió recursos sobre sancions.
 • Obtenció d’informes de vehicles.

Assegurances

 • Assegurances generals per a particulars i per empreses.
 • Estalvi i pensions.